Energideklaration i Malmö – vad är det och varför behöver du det?

11 maj 2023
Maja Bergman Lindberg

Energideklaration är ett dokument som visar hur energieffektiv en byggnad är. I Malmö är det obligatoriskt att ha en energideklaration för vissa typer av fastigheter vid försäljning eller uthyrning. I den här artikeln går vi igenom vad en energideklaration i Malmö innebär, och varför det är viktigt att ha en.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som visar hur mycket energi en byggnad förbrukar, och hur effektiv den är när det gäller energianvändning. Energideklarationen baseras på en teknisk besiktning av fastigheten och uppgifter om energiförbrukning. Den ger en bild av byggnadens energiprestanda och tips på hur man kan förbättra energieffektiviteten.

Varför behöver du en energideklaration?

I Malmö är det obligatoriskt att ha en energideklaration för vissa typer av fastigheter vid försäljning eller uthyrning. Detta gäller för bostäder, lokaler och byggnader som är större än 250 kvadratmeter. Energideklarationen är ett viktigt verktyg för att kunna bedöma en byggnads energiprestanda och kan hjälpa fastighetsägare att hitta sätt att förbättra energieffektiviteten och minska energikostnaderna.

energideklaration i Malmö

Hur går det till att skaffa en energideklaration?

För att skaffa en energideklaration i Malmö behöver du anlita en certifierad energiexpert som utför en besiktning av fastigheten. Besiktningen innebär att experten undersöker fastigheten och samlar in uppgifter om energiförbrukning, ventilationssystem, isolering, fönster och dörrar med mera. Utifrån detta kan energiexperten sedan upprätta en energideklaration.

Vad kostar en energideklaration?

Kostnaden för en energideklaration varierar beroende på fastighetens storlek och komplexitet. En enkel energideklaration för en mindre bostad kan kosta några tusenlappar medan en mer omfattande energideklaration för en större fastighet kan kosta betydligt mer. Priset för energideklarationen kan påverkas av faktorer som tillgänglighet, komplexitet och tid som krävs för att genomföra besiktningen.

Hur länge gäller en energideklaration?

En energideklaration gäller i 10 år från den dag den utfärdades. Det är viktigt att notera att energideklarationen måste förnyas om det sker stora förändringar i fastigheten som påverkar energianvändningen, till exempel genom renoveringar eller ombyggnationer. Det är också viktigt att notera att energideklarationen behöver uppdateras varje gång det sker förändringar i byggnaden som påverkar dess energiprestanda, till exempel vid renoveringar eller utbyggnader. En uppdaterad energideklaration kan hjälpa fastighetsägare att identifiera områden där de kan göra förbättringar för att minska energiförbrukningen och därmed också minska kostnaderna för energi. Samtidigt kan det bidra till en mer hållbar miljö och minska den totala klimatpåverkan i Malmö och resten av Sverige.

Fler nyheter