Bakgrundskontroll vid anställning

19 januari 2024
Alice Pettersson

editorial

Att utföra en bakgrundskontroll innan anställning har blivit en standardprocess i många branscher och är en kritisk steg i rekryteringsprocessen. Det handlar inte bara om att säkerställa kandidatens kompetens och erfarenhet utan också om att skydda företagets anseende och integritet. I denna artikel kommer vi att utforska varför bakgrundskontroller är viktiga, hur de genomförs och vad arbetsgivare bör tänka på för att säkerställa en rättvis och laglig process.

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll anställning är en granskning av en potentiell anställds förflutna som kan inkludera kriminalregister, kreditkontroller, utbildnings- och arbetsreferenser, samt kontroll av sociala medier och andra offentliga poster. Syftet är att verifiera information som den sökande har angivit och att upptäcka eventuella röda flaggor som kan påverka personens lämplighet för en viss tjänst.

För arbetsgivare är bakgrundskontroller en trygghetsfråga. De vill veta att de kan lita på den person de anställer. Med kontroller kan man undvika att anställa någon med en problematisk historia, som kan utgöra en risk för företaget, dess anställda eller kunder. Dessutom kan en noggrann kontroll avslöja falska meritförteckningar och därmed säkerställa att enbart kvalificerade kandidater tas in i teamet.

Bakgrundskontroll anställning

Hur bakgrundskontroller genomförs

En standardiserad bakgrundskontroll innefattar vanligtvis en granskning av kandidatens tidigare arbetsplatser, utbildningsinstanser, kriminalregister samt kontroll av kreditvärdighet och identitet. I vissa fall kan även en drogtest eller kontroll av personens uppträdande på sociala medier inkluderas. Information inhämtas genom samtal med referenser, granskning av officiella dokument och uppgifter från databaser.

Det är viktigt att bakgrundskontroller genomförs i enlighet med lagstiftning om integritetsskydd och arbetsrätt. I Sverige regleras personuppgifter av dataskyddsförordningen (GDPR) och det är viktigt att all insamling och behandling av personuppgifter sker med kandidatens medgivande. Arbetsgivare bör också vara medvetna om diskrimineringslagen när de bedömer resultatet av en bakgrundskontroll.

För att genomföra en noggrann bakgrundskontroll följer företag vanligtvis ett väldefinierat protokoll. Här är några steg som vanligtvis ingår i processen:

  1. Samla in kandidatens information: Det första steget i bakgrundskontrollen är att få tillgång till alla relevanta uppgifter om kandidaten. Detta inkluderar kontaktuppgifter, tidigare arbetsplatser, utbildningshistorik, referenser och personlig information.

  2. Referenskontroller: Arbetsgivaren kontaktar vanligtvis de angivna referenserna för att verifiera kandidatens arbetsprestation och karaktär. Detta kan innefatta samtal med tidigare chefer, kollegor eller lärare.

  3. Utbildningskontroll: Arbetsgivaren bekräftar kandidatens utbildningsbakgrund genom att kontakta de angivna utbildningsinstituten eller skolorna. De kan be om att få se kopior av examensbevis eller andra relevanta dokument.

  4. Kriminalregisterkontroll: En kriminalregisterkontroll utförs för att fastställa om kandidaten har några brottsliga rekord. Detta kan inkludera register som polisens belastningsregister och andra brottsregister.

  5. Kreditkontroll: I vissa fall, särskilt om tjänsten innebär hantering av finansiella resurser eller känslig information, kan arbetsgivaren begära en kreditkontroll för att bedöma kandidatens ekonomiska stabilitet och förmåga att hantera ekonomiska ansvar.

  6. Identitetskontroll: Det är viktigt att verifiera kandidatens identitet för att förhindra identitetsbedrägeri. Detta kan göras genom att granska officiella identifikationsdokument som pass eller körkort.

  7. Drogtest: I vissa branscher, som exempelvis transport eller säkerhet, kan det krävas drogtester för att säkerställa att kandidaten inte missbrukar olagliga substanser som kan påverka deras prestation på jobbet.

  8. Sociala medier-kontroll: Arbetsgivare kan också utföra en grundläggande sökning på kandidatens sociala medier för att få en uppfattning om deras online-beteende och eventuellt o lämpligt eller riskabelt uppträdande.

Transparens och kommunikation med jobbkandidater

Transparens är avgörande när det gäller bakgrundskontroller. Kandidaten bör informeras om vad kontrollen innebär och vilka metoder som kommer att användas. Det är också viktigt att kandidaten ger sitt uttryckliga samtycke till kontrollen. Detta kan hjälpa till att skapa en atmosfär av öppenhet och förtroende mellan arbetsgivaren och den potentiella anställda.

För att säkerställa korrekthet och rättvisa i processen, kan det vara klokt att anlita en erfaren tredjepartsleverantör som specialiserat sig på bakgrundskontroller. En pålitlig partner kan erbjuda expertis och stödja företag att navigera komplexa lagkrav, samtidigt som de snabbt och effektivt tillhandahåller nödvändig information.

Fler nyheter